W wielu przypadkach zdarza się, że symbolika religijna przenika do życia codziennego, stając się jego częścią. W trakcie tego procesu zatraca jednakże swoje pierwotne znaczenie.

Zjawisko to dotyczy zwłaszcza wierzeń o wielowiekowych korzeniach, która w świadomości kolonizatorów ze świata zachodniego stała się źródłem wypłat i nowych idei.
Jednym z takich przykładów są mandale – koła odzwierciedlające cykl życia, śmierci i odrodzenia. Ich struktura jest różna, ale podstawowa konstrukcja składa się z różnej wielkości okręgów podzielonych na równe części. Przygotowuje się je z niezwykłą starannością przez wiele godzin, a wręcz dni, poświęcając całą uwagę najmniejszym detalom. Gdy dzieło jest ukończone, odprawiany jest obrządek, w trakcie którego dochodzi do zniszczenia pracy.
Tradycyjne mandale buddyjskie powstają w połączeniu okręgów i kwadratów stanowiących odzwierciedlenie nauk tantrycznych, nauki o Drahmie. Stąd niekiedy można trafić na taką formę pośród ksiąg i fotografii ze świątyń, rzadziej w kulturze popularnej, która zaadaptowała do własnych potrzeb ten ceremoniał.
Obecnie mandale stanowią formę relaksującej praktyki dla dorosłych. Zamiast rysowania od postawy, co również jest praktykowane w sesjach terapeutycznych, wykorzystuje się gotowe wzory i koloruje według własne uznania. Ma to pomóc w wyciszeniu i odprężeniu, a psychologom w lepszym zrozumieniu swoich pacjentów.
Rosnąca popularność większa grono artystów-amatorów, którzy dzielą się ze światem własnymi tworami w formie książeczek do kolorowania wydawanych pod patronatami znanych wydawnictw.

Źródło informacji: mandala znaczenie.